Home Jogi és adatvádelmi nyilatkozat

Jogi és adatvádelmi nyilatkozat

A 365letszikra Magazinblog (kezelője Szlafkai Éva egyéni vállalkozó, székhelye: 2851 Környe, Kisfaludy köz 1., továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a 365letszikra.hu weboldalán.

A 365letszikra Magazinblog elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe info@365letszikra.hu

A szolgáltató levelezési címe: 2851 Környe, Kisfaludy köz 1.
Telefonszáma: +36 20 935 4684
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-111011/2016.

A weboldal használata ingyenes, meghatározott részeihez való hozzáférés, egyes szolgáltatások (webshop használata) igénybevétele azonban regisztrációhoz kötött. A megadott személyes adatok tárolása, kezelése a regisztrált látogató — továbbiakban: Felhasználó(k) — azonosítását, a bemutatkozás megkönnyítését, hírlevél küldését, visszaélések megelőzését és felderítését, nyeremények postázását, valamint a 365letszikra adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-111011/2016. mint Adatkezelő saját üzletszerzését, piackutatását szolgálja, mely révén lehetővé válik a honlap által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások teljes körű kihasználása, igénybevétele.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

A 365letszikra tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatközlők által megadott adatokat a 365letszikra Magazinblog a felhasználók által megkezdett/megrendelt folyamatok lezárultáig, és azt követően határozatlan ideig tárolja. A felhasználó, adatainak megadásával és elküldésével egyidőben tudomásul veszi, beleegyezik és hozzájárul, hogy a szolgáltató a szolgáltatásával összefüggő információk közlését és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé. A szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási lehetőséget, így a felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről a későbbiekben leiratkozni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A honlapon történő regisztrációkor minden Felhasználónak lehetősége van rá, hogy feliratkozzon a 365letszikra.hu e-mailben küldött ingyenes hírlevelére, amelyben a magazinblog aktuális tartalmáról tájékoztatjuk a Felhasználókat. A feliratkozáshoz regisztráció szükséges. Minden hírlevélben küldött üzenetben közzétesszük azt az linket , melyen keresztül a hírlevél bármikor lemondható.

A Felhasználó a honlapon történő regisztrációval, a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy alábbi személyes adatait: név, e-mail cím) az Adatkezelő a fentiekben meghatározott célból kezelje.

Az a Felhasználó, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését info@365letszikra.hu e-mail címen kérheti, továbbá ezeken a címeken vonhatja vissza a direkt marketing célból történő megkereséshez adott hozzájárulását is. Adatkezelő az info@365letszikra.hu e-mail címen lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve azok helyesbítését kérje.

Amennyiben a felhasználó kéri az adatai törlését, azokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül törli. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató a regisztráció törléséig kezeli.

A 365letszikra oldalon lévő ingyenes, elektronikus termékek (letölthető pdf-ek) megszerzéséhez be kell regisztrálni a 365letszikra webáruházába. Miután a termék(ek) a kosárba került(ek), a kosaram menüpontban tekinthetőek meg a begyűjtött termékek, amelyek megszerzéséhez a regisztrációval a valós vásárlás folyamatát kell végigjárni, amelynek során adatokat kell megadni (név, email cím, postacím, telefonszám). Az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek, illetve nem használjuk fel semmilyen célból, valamint bármikor kérhető azok törlése az info@365letszikra.hu e-mail címen. A 365letszikra webáruházban nem árusítunk semmilyen pénzért megszerezhető terméket, csak ingyeneset.

A 365letszikra.hu oldalon található képek, információk, hosszabb cikkszöveg részletek csak az Adatkezelő beleegyezésével használhatók fel. Az oldal valamint a rajta található szöveges és képi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Örömmel veszem, ha tovább szórod az 5letszikrákat, de kérlek minden esetben legyen teljes forrásmegjelölés (link és brand). Köszi! 😉 Biztosan Te is örülnél, ha a szellemi termékedet megosztva én is megneveznélek téged, ezért kérlek Te se hagyd le a forrást.

Az adatkezelő adatai

Neve: Szlafkai Éva (a 365letszikra Magazinblog kezelője)
Székhelye: 2851 Környe, Kisfaluday köz 1.
Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@365letszikra.hu
Adószáma: : 66853699-1-31
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-111011/2016.

A tárhely-szolgáltató:
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Cégjegyzékszám: 07-09-025725
Adószám: 25138205-2-07
webonic@webonic.hu