Ilyen a flow-ra hajlamos személyiség – Benned megvan a 10 jellemző?

Szerző: Szlafkai Éva
Ilyen a flowra hajlamos személyiség - Benned megvan a 10 jellemző?

A flow-ra hajlamos személyiség célorientált, optimista, belső tűz hajtja, könnyen elmerül egy tevékenységben, hosszabb ideig képes fenntartani a fókuszát és még néhány igen fontos jellemzőt tudhat magáénak. Ha mi is szeretnénk ezeket birtokolni vagy fejleszteni, akkor erre bármikor megvan a lehetőségünk. Nézd meg, rád mennyi jellemző a 10-ből. Minél több, annál gyakrabban tapasztalhatod meg az életedben az „áramlás élményt”.

Mint tudod, a flow fogalma Csíkszentmihályi Mihálytól származik és olyan kellemes állapotot jelöl, amikor azt érezzük, hogy egy dolgot jó érzés önmagáért végezni, közben megszűnik az időérzékelés, szinte áramlunk és minden olyan könnyen és magától értetődően zajlik. Ezt különféle szituációkban, eltérő intenzitással és módokon tapasztalhatjuk meg, akár alkotás, egy érdekes projekt kivitelezése vagy éppen futás közben. A megtapasztalásához 3 pillérre és 6 folyamatjellemzőre van szükség, amit a flow-ról szóló cikkben olvashatsz: tiszta cél, kihívás és képességek egyensúlya, azonnali visszajelzés, elmélyülés, fókusz, kontrollérzet, torzul az időérzék, eltűnik az egó, belső motiváció. Illetve már még több flow-kapcsolót azonosítottak, így az alap 9 elem további 13-mal egészült ki.

Most viszont górcső alá vesszük a személyiség szerepét az egész folyamatban.

Vajon kik azok, akik hajlamosabbak átélni a flow élményt?

Az alábbi 10 jellemző alapja azok a tulajdonságok, amelyek számos kutatással a Big Five (McCrae és Costa, 1990) és a Csíkszentmihályi Mihály által meghatározott autotelikus személyiség jellemzőiből és a flow kapcsolatából fakadnak.

Big Five és a flow

A személyiség ötfaktoros modellje, vagyis a Big Five öt fő dimenzió mentén méri a személyiséget, amit te magad is le tudsz tesztelni a Big Five személyiségteszt – teszteld, rád mi jellemző c. cikkben: érzelmi stabilitás, barátságosság, nyitottság, lelkiismeretesség és extraverzió. Az emberek skála-helyezései kihatnak a boldogságukra, egészségükre, teljesítményükre, vagyis az életük, a jóllétük főbb összetevőire.

Ezek közül is a flowra leginkább az érzelmi stabilitás és a lelkiismeretesség érték hat leginkább a kutatások szerint, vagyis minél magasabb a lelkiismeretességi értékünk (önfegyelem, céltudatosság, kezdeményezőkészség, szervezettség, megbízhatóság, ambiciózusság) és minél alacsonyabb a neuroticizmus érték (vagyis érzelmileg stabilak vagyunk, nem vagyunk hajlamosak a szorongásra, nem vagyunk frusztráltak), annál könnyebb számukra elérni a flow állapotot. Ez a két jellemző felelős azért, hogy koncentráltak legyünk és nyugodtak, ami elengedhetetlen a flow-hoz. Ennek a neurobiológiai hátteréről már sokat olvashattál pl. itt, itt és itt.

Nézd meg, neked milyen értékek jönnek ki a Big Five-ban.

Autotelikus személyiség

Igazából egy önjutalmazó, belső motiváció által indíttatott cselekvésekre hajlamos személyiséget értünk alatta, aki azért csinál valamit, mert az igénye, vágya belülről fakad, és jól érzi magát közben. Az ilyen embert kíváncsi tudásvágy hajtja, elkötelezett, célorientált, belső motiváció hajtja, örömét leli benne, ha új tudásra tesz szert és abban egyre jobb válik, szereti a kihívásokat, az élményeket fontosabbnak tartja mint a tárgyakat, hatalmat, anyagi javakat.

Egy autotelikus személyiség ugyanolyan lendülettel és lelkesedéssel vág neki a napi feladatoknak, mint a hosszú távú álmoknak, céloknak és hisz önmagában, abban, hogy van kontrollja a vele történt dolgok felett, kellő munkával, önfegyelemmel, kitartással el tudja érni, amit szeretne.

Sok átfedés van a kreatív életet élő emberek személyiségével, ami méginkább körvonalazódik az alábbi leírásban és ábrán is.

 flow-ra hajlamos személyiség

A flow-ra hajlamos személyiség

Aki rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal, vagy törekszik rá, hogy fejlődjön bennük, hajlamosabbak elérni a flow állapotát és örömüket lelik bármilyen szenvedélyből végzett tevékenységben.

Célorientált

A flow-ra hajlamos ember célorientált, de nem célfókuszált, vagyis tisztában van a céljaival, de közben nem csak az van a célkeresztben, nem hajtja, űzi és minden mást kizár, hanem úgy alakítja a tevékenységét, képességei fejlesztését, hogy elérje a céljait. Nem riad meg a belefektetett energiától, de a folyamatot megélni is szeretné, nem görcsölni rajta.

Belső motiváció hajtja

Az ilyen ember örömöt lel, élvezetet talál a cselekvésben, nem a hatalom és az anyagi javak hajtják, hanem inkább olyan vágy, ami által fejlődhet, tapasztalhat, szakértővé válhat.

Tudásvággyal teli

Kíváncsi, tele van kérdésekkel, nyitott a világra és keresi, mivel elégítheti ki tudásszomját. Nem tehernek és felesleges időtöltésnek éli meg a tanulást, inkább kihívásnak, hogy megismer valami olyat, amit eddig még nem, ezáltal fejlődik. Igyekszik tágítani a (szellemi) határait, keresi a kihívások, tanul a hibákból, hiszen azokat nem kudarcnak, hanem fejlődési útnak tekinti.

Egészséges önbecsülése van

Magabiztosan és reálisan képes felmérni a képességeit és elérhető célokat képes kitűzni. Van egyfajta magába vetett hite, hogy képes lesz megugorni az akadályokat és meglátni a lehetőségeket. Büszke önmagára, és arra, amit elért.

“Az önbecsülés a saját képességeinkbe vetett hitünknek és a képességeinkhez való hozzáállásunknak, illetve az ezekből fakadó érzelmeknek a kombinációja”

Smith és Mackie, 2007

Belső kontrollja van

A belső kontrollhely érzete lehetővé teszi számára, hogy elhiggye, képes hatni a vele történt dolgokra. Hogy a dolgok nem csak úgy történnek vele, hanem ő is irányíthatja, ő is hatással van a képességeire, a lehetőségeire, a jövőjére. Azokra a dolgokra fókuszál, amire van kontrollja és nem aggódik azokon, amire nincs. Mivel van kontrollérzete, vannak céljai is, amelyeknek igyekszik az elérésére.

Szikra online kurzusok

Kreatív fókuszú önfejlesztő online kurzusok. Rendhagyó módszerek, izgalmas témák, egyedi önismereti és fejlesztési technikák! Cégeknek is. Kíváncsi vagy?

szikrakurzusok.hu

Optimista

A flow-ra hajlamos személyiség pozitívan áll az élethez, ami inkább jelent egyfajta dán-féle pozitív realista hozzáállást, mint hurráoptimizmust. Igyekszik a helyzetek jó kimenetére koncentrálni, és derűsen szemlélni a világot. Már önmagában az előző néhány tulajdonság gyakorlása, fejlesztése, birtoklása is eltölt annyi jó energiával, hogy könnyebb optimistán látni a dolgokat.

Lelkiismeretes

A flow-ra hajlamos ember jól szervezett, következetes, ambíciózus, kötelességtudó és kifejezetten szeret dolgozni, cselekedni, tettekben működni. Tisztában van vele, hogy ennek a hajtásnak nincs tökéletes forgatókönyve, az út tele van tanulnivalókkal, tehát nem buktatókkal, hanem tanulókövekkel, amelyek a fejlődést, a jobbá válást segítik.

Kevésbé szorongó (kis fokú neuroticizmus)

Mivel a flow-ra hajlamos személyiség nem egy szorongó típus, így az előbb említett tanulóköveket nem éli meg kudarcként, vagyis, ha valami nem megy könnyen, nem működik, hibázott, azon nem feszeng és nem éli meg szégyenletes kudarcként. Nem fél a kockázattól és nem tulajdonít nagy horderőt a hibáknak, kellő magabiztossággal és könnyedén kezeli.

“Az ilyen ember teljes egészében részt vesz a tevékenységeiben, a céljai elérésében, egyszóval: az életében.”

Csíkszentmihályi Mihály – Flow, a futás öröme

Fókuszált

A flow-ra hajlamos ember könnyen tudja mederbe terelni a figyelmét, fókuszált maradni. A biológiai ötletgyárunk c. cikkben olvasattad, hogy a figyelem egy nagyon fontos eleme a kreatív gondolatoknak, ötleteknek, így, ha ezt irányítani tudjuk, akkor nemcsak a flow-ra leszünk hajlamosak, de a kreativitásunk is fejlődik. Az említett cikkben gyakorlatokat is találsz a figyelem fejlesztésére.

Képes elmélyedni

Aki el tud mélyedni egy dologban, azt kellő belső drive hajtja, ezáltal könnyebben kezeli a fáradást, a figyelemkapacitás csökkenését, kitartóbb és könnyen kizárja a külvilágot. Ez egyfajta alkotó állapot is.

Mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei, valamelyik jellemző benned is tobzódik, valamelyiket pedig fejleszteni szükséges, és ez a szuper, hogy ezt bármikor megtehet, hiszen számos kutatásból és Carol Dwecktől is tudjuk, hogy bármikor változtathatunk, fejlődhetünk, nem vagyunk kőbe vésve. A neuroplaszticitás, vagyis az agyunk rugalmassága a felelős ezért. Az a megfigyelés, hogy a gondolkodást és viselkedést szabályzó ideghálózatok – az “agy huzalozása” – folyamatos változáson mennek keresztül a tapasztalatok, élmények hatására. És ami még a jó hír, ha jó dolgokra fókuszálunk, akkor képesek vagyunk újrahuzalozni ezeket az idegi hálózatokat. 

Tehát a tudomány is azt erősíti, hogy bármikor és bármeddig fejlődhetünk, csak rajtunk áll. És ha elég kitartóak vagyunk, a flow-t is gyakran megtapasztalhatjuk az életünkben.

Lead: Behance

Csatlakozz most a Szikra Hub-hoz, amely egy kreatív fókuszú tudástár, és fejlődj több mint 300 inspiráló tudásanyagból. Irány a szikrahub.hu! További lehetőségek: SZIKRAMAIL, ONLINE KURZUSOK.

Kreatív szemléletmód a fókuszban – előadások, kurzusok, céges tréningek változatos témákban, rendhagyó nézőpontokból.  evaszlafkai.hu

Ezeket olvastad már?