Hogyan lesz innovatív és kreatív egy szervezet?

Szerző: Szlafkai Éva
Hogyan lesz innovatív és kreatív egy szervezet?

Az innováció nem egyenlő a kreativitással, ezt szögezzük le. De vajon mi kell ahhoz, hogy egy szervezet innovatív legyen? Négy dolog fontos, ami aztán visszahat magára a szervezetre, amely egyre kreatívabbá válik. Hogyan?

Röviden: nem elég kreatív munkavállalókat alkalmazni, szervezeti szinten olyan körülményeket kell biztosítani, hogy az egyéni kreativitás kibontakozhasson.

Ábrában elmondva:

A szervezeti kreativitás rendszermodellje (Puccio, Cabra, 2010) - in. Klein Sándor: intelligencia, kreativitás, kompetencia 374. oldal)
A szervezeti kreativitás rendszermodellje (Puccio, Cabra, 2010) – in. Klein Sándor: intelligencia, kreativitás, kompetencia 374. oldal)

Kibontom.

Innováció és szervezeti kreativitás

Ha a kreativitás inputja az önmegvalósítási vágy, hiszen ez hajt bennünket, hogy kreatív ötleteink szülessenek, akkor az innováció az outputja, vagyis a kreatív gondolatok megvalósítása. Ha ezt szervezeti szinten nézzük, akkor az input az újszerű és hasznos ötletek kitalálása bármilyen területen, az output pedig ezen innovatív ötletek szervezetben való megvalósítása.

Kezdjük ott, ami hajt bennünket.

Egyéni szinten az önkifejezés, önmegvalósítási vágy, az AHA-élmény átélése, a kíváncsiság, kockázatkeresés, társadalmi- vagy anyagi elismerés, külső kényszer, ismertség/hírnév.

Szervezeti szinten a megoldáskeresés, a kreatív szervezeti klíma, a kísérletezést ösztönző vezetők, vevői szükségletek, felesleges készletek, a problémamegoldás közben febukkanó ötletváltozatok okozta élmény.

Az innováció a kreatív ötletek megvalósítás a szervezetben.

Teresa Amabile

Ahhoz, hogy egy szervezet kreatív és ezáltal innovatív legyen, több feltétel kölcsönhatása szükséges:

  • Erőforrások (tudás, eszközök, emberek)
  • Hatékony kommunikáció
  • Jól működő csoportfolyamatok (együttműködési hajlandóság, csoportdinamika, diverzitás, technikák alkalmazása stb.)
  • Elfogadó, ítélkezésmentes, támogató vezetés
  • Szervezeti motiváció

Ahogy a rövid válaszban is írtam, nem elég kreatív képességű munkavállalókat alkalmazni, szervezeti szinten olyan körülményeket kell biztosítani, hogy az egyéni kreativitás kibontakozhasson – tehát mind az egyéni, mind csapat, mind a szervezeti kreativitásra szükség van az innovációhoz. Ezt támasztja alá egy 634 szervezetet tanulmányozó írás is (Bharadwaj és Menon, 2000 – in. Klein Sándor: intelligencia, kreativitás, kompetencia 373. oldal), hogy vagy legyen mindkettő fejlesztve, vagy a szervezeti kreativitás javítását célzó tényezők nagyobb hatással vannak az innovációra, mint az egyéni kreativitás támogatása. Éppen ezért, ha egy cég innovatívabb szeretne lenni, akkor ne a munkatársak kreativitás fejlesztésével kezdje, hanem a vezetők kreativitásnak fejlesztésével alapozza meg, hogy majd a munkatársak kreativitása is ki tudjon bontakozni a megfelelő környezetben.

Mit sem érnek a kollégák szuper ötletei, ha a vezető rugalmatlan, nem értékeli az ötleteket, sőt, akár potenciális konkurenciát lát a lelkesen problémamegoldó kollégában és letöri a kezdeményezéseit. Mit sem ér a kollégák kreativitása olyan a közegben, ahol a vezető nem teremti meg a pszichológiai értelemben vett szabadságot és biztonságot, ahol nem támogatják és nem fogadják el egymás elképzeléseit, vagy akár még le is szólják azokat, netán a túl sok szabály a vezetői bizalom hiánya szab gátat az újító ötleteknek.

Szóval először legyen kreatív a vezető, aki megteremti a megfelelő közeleget a kollégák kreativitásának kibontakoztatásához, ami elvezet egy innovatív termékhez és ennek sikere még kreatívabbá, innovatívabbá alakítja a szervezetet.

Az innovációt támogató és hátráltató tényezők

A kreatív szervezet négy összetevője

Szükséges hozzá, hogy olyan emberek dolgozzanak a szervezetben, akik rendelkeznek a kreatív emberek jellemzőivel, vagyis kitartóak, kíváncsiak, energikusak, belső motiváció hajtja őket, kockázatvállalóak, kalandvágyók, megfelelő kognitív képességekkel rendelkeznek, illetve munkavégzéshez szükséges szakértelem és szociális készségek birtokában is vannak.

Szükséges hozzá az a folyamat, amin az emberek keresztülmennek egy problémamegoldás során. Ide érthetjük azokat a módszereket, stratégiákat, technikákat, amelyeket alkalmaznak. Ilyen lehet a SCAMPER, az Edward de Bono féle módszerek, véletlen input, Walt Disney módszere, brainstorming módszerek, a félelemkitűzés módszere, vagy éppen a mind mapping stb.

Az emberek és a folyamat kreatív működéséhez szükséges a megfelelő környezet, amely elég komplex, sok összetevője van: szervezeti kultúra, piaci környezet, nemzeti kultúra, szervezeti felépítés, szervezeti klíma, fizikai környezet stb.

Ahogy a fenti ábrán is láthatod, a vezetés milyen átfogó szerepet tölt be a kreatív ötletek innovációvá alakításában, hiszen az előbbi három tényezőt nagyban befolyásolja. Az olyan vezetéstől válik kreatívvá egy szervezet, amely felismeri az egyéni jellemzőket és ennek megfelelően integrálja a csapatba, támogatja a csapatot, rugalmas, képes a változásra, megfelelően becsüli fel a kockázatokat és mer is kockázatot vállalni, érdeklődik az emberek ötletei iránt és nyitott az elemzésük utáni megvalósításra, empatikus, rendszeres és építő visszajelzést ad és ő is tud visszajelzést kérni, illetve nem gátja a kommunikáció útjának, tartja a kapcsolatot a részlegekkel, csapatokkal.

Tehát a fenti négy összetevő, vagyis az emberek, folyamat, környezet és vezetés egysége vezethet olyan kreatív produktum (termék/szolgáltatás, elmélet) létrehozásához, vagyis az innovációhoz, amelynek sikere bizony kreatív változásokat indít el a szervezetben, és szépen visszahat a környezetre. Csodás átalakulás és visszaható folyamat.

Ha vezetőként innovációt szeretnél, akkor alkalmazd a megfelelő embereket és biztosítsd nekik a jó ötletek kitalálásához és megvalósításához szükséges környezetet. Ez önmagában számodra egy kreatív önmegvalósítás is lesz, így vissza is jutunk a szervezetről az egyén szintjére, hiszen minden bennünk, emberekben kezdődik, a mi kreativitásunkkal… ami emberré tesz.

Csatlakozz most a Szikra Hub-hoz, amely egy kreatív fókuszú tudástár, és fejlődj több mint 300 inspiráló tudásanyagból. Irány a szikrahub.hu! További lehetőségek: SZIKRAMAIL, ONLINE KURZUSOK.

Kreatív szemléletmód a fókuszban – előadások, kurzusok, céges tréningek változatos témákban, rendhagyó nézőpontokból.  evaszlafkai.hu

Ezeket olvastad már?